I am Absolute Positioned

Haarlems Juridisch Gezelschap

Janszalen, Haarlem

 

Bestuursleden HJG:

 

Mevrouw mr. M. Wouters (Marjette), rechter-commissaris bij de rechtbank Noord- Holland, locatie Haarlem, (voorzitter)

 

Mevrouw mr. E. de Groot (Evelien), advocaat bij Pot Jonker Advocaten N.V. te Haarlem, (secretaris)

 

Mevrouw S. Hopman (Seline), 'Medior Erfpachtbeheerder' bij de gemeente Amsterdam (penningmeester)

 

Mevrouw mr. M.C. Beun (Marina), officier van justitie te Haarlem

 

Mevrouw mr. B.A.M. Nijhuis (Brenda), advocaat in loondienst bij de Provincie Noord-Holland

 

 

 

De Vereniging Haarlems Juridisch Gezelschap ('HJG') is opgericht door enkele Haarlemse juristen op 9 november 1949. Het doel van de vereniging is het bevorderen van geregeld contact tussen zijn leden -advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, rechters en officieren van justitie- en het scheppen van gelegenheid tot (juridische) discussie.

 

Het HJG organiseert daartoe (bijna) elke maand voor haar leden diverse lezingen met interessante sprekers. Verderop op deze site van het HJG vindt u een overzicht van alle lezingen vanaf 2010.

 

Lezingen van het HJG worden gehouden in de Vishal op de Grote Markt te Haarlem. Voorheen werden de lezingen gehouden in één van de Regentenkamers van de Janszalen gevestigd aan de Jansstraat 36 te Haarlem (foto).

 

 

Nieuws

Aan alle leden van het HJG,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de volgende lezing 'Strafrecht in de EU' op dinsdag 11 juni 2019 door mevrouw mr. M.C. Beun.

De executie van vrijheidsbeperkende sancties en het toezicht op schorsingsvoorwaarden tijdens voorarrest kunnen binnen de EU eenvoudig worden overgedragen aan een andere lidstaat. De EU Kaderbesluiten 947 en 829 maken dit mogelijk. Sinds 2012 is het Openbaar Ministerie Noord Holland landelijk aangewezen als de Centrale Autoriteit voor deze overdrachten. Marina Beun zal in haar lezing uiteenzetten hoe deze overdrachten tot stand komen en wat de ervaringen zijn. Marina Beun is officier van justitie en werkzaam bij deze Centrale Autoriteit.
 
U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom in de Vishal aan de Grote Markt te Haarlem. Om 18.00 uur begint de voordracht met aansluitend een borrel.

Met vriendelijke groet,
namens het HJG,

Evelien de Groot


Haarlems Juridisch Gezelschap | Postbus 280 | 2000 AG  Haarlem
T: 023-5530 230 | F: 023-5530 260 | E:
degroot@potjonker.nl
W: www.haarlemsjuridischgezelschap.nl | KvK  40594475

_______________________________________________________________________________

Aan alle leden van het HJG, 

Namens het bestuur nodig ik u op 
dinsdag 14 mei 2019 van harte uit voor de volgende lezing 'Amsterdamse erfpacht: een lust of een last?door de heer mr. B.A.G.P. Rijpert. 
 
Aankomende lezing zal mr. Rijpert u meenemen naar de eeuwenoude stad op palen, Amsterdam, waar 80% van de grond is uitgegeven in erfpacht. Wat betekent dit voor een stad? Erfpacht is eeuwenoud, is het nog wel van deze tijd? Actueel is het in ieder geval, dus komt allen! 

Mr. Rijpert is afgestudeerd in Nederlands- en notarieel recht. Als kandidaat-notaris bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag heeft hij zich als adviseur van onder meer de gemeentes Den Haag, Rotterdam en de Staat der Nederlanden gespecialiseerd in het erfpachtrecht. Sinds 2010 is hij als erfpachtspecialist werkzaam bij de gemeente Amsterdam. 
  
U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom in de Vishal aan de Grote Markt te Haarlem. Om 18.00 uur begint de voordracht met aansluitend een borrel.

Met vriendelijke groet, 
namens het HJG, 


Evelien de Groot 


Haarlems Juridisch Gezelschap | Postbus 280 | 2000 AG  Haarlem 
T: 023-5530 230 | F: 023-5530 260 | E: degroot@potjonker.nl 
W: www.haarlemsjuridischgezelschap.nl | KvK  40594475

_______________________________________________________________________________

Aan alle leden van het HJG,

Met de Provinciale Statenverkiezingen vers in ons geheugen, hebben wij voor u op
dinsdag 9 april a.s. - anders dan een lezing - een rondleiding georganiseerd in het Provinciehuis van Noord-Holland, ook bekend onder de naam 'Paviljoen Welgelegen' (aan de Paviljoenslaan te Haarlem).

Het historische pand, dat ook heeft gefungeerd als woning van Lodewijk Napoleon, heeft rijk gedecoreerde vertrekken met meubels die zoveel mogelijk in originele staat zijn teruggebracht. De bezichtiging biedt de mogelijkheid om op plekken te komen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Ontvangst 18:00 uur in de Lodewijk Napoleonzaal met koffie/thee (kom op tijd en graag bij binnenkomst melden bij de receptie van het Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem).
 • Inleiding in de Statenzaal over de geschiedenis van het gebouw en haar bewoners.
 • Rondleiding met een bezoek aan de Hope-zaal (GS-zaal), drie historische vertrekken (slaapkamer van koning Lodewijk, de Hope-kamer en de Willemijntjeskamer), 
  de antichambre, het monumentale trappenhuis, de historische keuken en eventueel de voormalige eetkamer.

Na de rondleiding zullen wij ons begeven naar café-restaurant Zocher (Baan 7, Houtplein) voor een afsluitende borrel.

In verband met de reservering van het aantal rondleiders dienen wij tijdig door te geven hoeveel personen zullen deelnemen. Wilt u zich om die reden uiterlijk woensdag 3 april 18:00 uur per e-mail aanmelden?

Het bestuur hoopt u in ieder geval in groten getale op dinsdag 9 april te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
namens het HJG,


Evelien de Groot

Haarlems Juridisch Gezelschap | Postbus 280 | 2000 AG  Haarlem
T: 023-5530 230 | F: 023-5530 260 | E:
degroot@potjonker.nl
W: www.haarlemsjuridischgezelschap.nl | KvK  40594475

_______________________________________________________________________________

Aan alle leden van het HJG,

In de Vishal vindt momenteel een expositie plaats die dusdanig veel ruimte in beslag neemt dat de lezing van 12 maart a.s. niet door kan gaan. De lezing zal op dinsdag 11 juni a.s. worden ingehaald.

De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op
dinsdag 9 april a.s. Met het oog op de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen hebben wij voor u, anders dan een lezing, een rondleiding georganiseerd in het  Provinciehuis van Noord-Holland  ook bekend onder de naam 'Paviljoen Welgelegen' aan de Paviljoenslaan (bij de Haarlemmerhout) te Haarlem. Het historische pand, dat ook heeft gefungeerd als woning van Lodewijk Napoleon, heeft rijk gedecoreerde vertrekken met meubels die zoveel mogelijk in originele staat zijn teruggebracht. De bezichtiging biedt de mogelijkheid om op plekken te komen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Op een later tijdstip ontvangt u van mij de nadere informatie over deze rondleiding. 

Met vriendelijke groet,
namens het HJG,

Evelien de Groot

Haarlems Juridisch Gezelschap| Postbus 280 | 2000 AG  Haarlem
T: 023-5530 230 | F: 023-5530 260 | E:
degroot@potjonker.nl | W: www.haarlemsjuridischgezelschap.nl
KvK  40594475

_______________________________________________________________________________

Aan alle leden van het HJG,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de lezing 'Begrijpelijke taal' op dinsdag 12 februari 2019 door Wessel Visser van BureauTaal.

Begrijpelijke taal
 
Kent u het verhaal van de spitsstrook bij Hoevelaken? Die jarenlang voor niets dicht bleef omdat het Ministerie een uitspraak van de Raad van State niet begreep? En wist u dat de helft van de mensen met een aflossingsvrije hypotheek denkt dat ze na 30 jaar rente betalen klaar zijn met hun bank?
 
Misverstanden ontstaan vaak doordat mensen slecht lezen of kunnen lezen. En vaak is er ook ruimte voor verbetering van teksten.
 
In de presentatie ‘Begrijpelijke taal’ gaat Wessel Visser van BureauTaal in de op de volgende onderwerpen:

 • wat zijn taalniveaus?
 • hoe taalvaardig is de Nederlandse bevolking?
 • wat is taalniveau B1?
 • wat zijn de voordelen van taalniveau B1?
 • hoe ziet een tekst op taalniveau B1 eruit?
 • wat vinden hoogopgeleiden van teksten op taalniveau B1?
 • kun je juridische teksten op taalniveau B1 schrijven?
 • waarom schrijven wij eigenlijk moeilijke teksten?

De presentatie is interessant, onthutsend, grappig en voor veel mensen een eyeopener.

U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom in de Vishal aan de Grote Markt te Haarlem. Om 18.00 uur begint de voordracht met aansluitend een borrel.

Met vriendelijke groet,
namens het HJG,

Evelien de Groot

Haarlems Juridisch Gezelschap| Postbus 280 | 2000 AG  Haarlem
T: 023-5530 230 | F: 023-5530 260 | E: degroot@potjonker.nl | W: www.haarlemsjuridischgezelschap.nl
KvK  40594475

_______________________________________________________________________________

Aan alle leden van het HJG,

Namens het bestuur en mede namens het bestuur van De Jonge Balie nodig ik u uit voor de volgende lezing op donderdag 15 november 2018:

“Eerste Kamer, een voor dames toegankelijke herensociëteit?” door mr. Broekers-Knol.

De titel verwijst naar de omschrijving die J.Th.J. van den Berg, oud-fractievoorzitter van de PvdA, eens gaf van de Eerste Kamer. Wij betwijfelen of die omschrijving de Eerste Kamer nog past. Mevrouw Broekers-Knol is (naast haar lidmaatschap van HJG) sinds 2001 namens de VVD lid en sinds 2013 voorzitter van de Eerste Kamer. Zij is dus de persoon bij uitstek die ons kan vertellen wat er klopt aan het gezapige beeld dat Van den Berg schetste. Daarnaast zal mevrouw Broekers-Knol u bijpraten over onder meer de mores in de Eerste Kamer, de lobby-praktijken en de normen en waarden in het debat.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met mevrouw Broekers-Knol en de leden van De Jonge Balie tijdens de borrel. De lezing wordt voor deze gelegenheid georganiseerd in het Seinwezen.

Het bestuur hoopt u in groten getale op donderdag 15 november a.s. te ontmoeten!

U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom in het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, 2013 AS te Haarlem. De lezing begint om 18:00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens het HJG,

Evelien de Groot

Haarlems Juridisch Gezelschap| Postbus 280 | 2000 AG  Haarlem
T: 023-5530 230 | F: 023-5530 260 | E: degroot@potjonker.nl | W: www.haarlemsjuridischgezelschap.nl
KvK  40594475


Aan alle leden van het HJG,

Hierbij stuur ik u een uitnodiging voor de jaarvergadering van het Haarlems Juridisch Gezelschap. Anders dan u van ons bent gewend, wordt de jaarvergadering niet voorafgaand aan een lezing gehouden, maar op dinsdag 13 november 2018 om 17:30 ten kantore van onze penningmeester aan de Spruitenbosstraat 19, 2012 LJ te Haarlem (Wijts & Ten Brink notarissen).

De agenda is als volgt ingedeeld:

1. Opening
2. Bestuursmededelingen en mutaties:
    het bestuur draagt Seline Hopman voor als nieuwe penningmeester
3. Jaarverslag 2017-2018 van de secretaris
4. Jaarverslag 2017-2018 van de penningmeester
5. De kascontrolecommissie
6. Begroting 2018-2019

 

Wilt u uiterlijk op de dag van de vergadering via ons secretariaat (vandermeer@potjonker.nl) laten weten of u bij de vergadering aanwezig zult zijn? Bij voorbaat dank.

 

Separaat ontvangt u een uitnodiging voor de lezing van mevrouw Broekers-Knol op donderdag 15 november 2018 in het Seinwezen te Haarlem.

Met vriendelijke groet,
namens het HJG,

Evelien de Groot

Haarlems Juridisch Gezelschap| Postbus 280 | 2000 AG  Haarlem
T: 023-5530 230 | F: 023-5530 260 | E: degroot@potjonker.nl | W: www.haarlemsjuridischgezelschap.nl

KvK  40594475

 

Historie

Lezingen en activiteiten van het Haarlems Juridisch Gezelschap

in het 70ste Verenigingsjaar 2018

 

15 november 2018

Eerste Kamer, een voor dames toegankelijke herensociëteit

door mr. Broekers-Knol

De titel verwijst naar de omschrijving die J.Th.J. van den Berg, oud-fractievoorzitter van de PvdA, eens gaf van de Eerste Kamer. Wij betwijfelen of die omschrijving de Eerste Kamer nog past. Mevrouw Broekers-Knol is (naast haar lidmaatschap van HJG) sinds 2001 namens de VVD lid en sinds 2013 voorzitter van de Eerste Kamer. Zij is dus de persoon bij uitstek die ons kan vertellen wat er klopt aan het gezapige beeld dat Van den Berg schetste. Daarnaast zal mevrouw Broekers-Knol u bijpraten over onder meer de mores in de Eerste Kamer, de lobby-praktijken en de normen en waarden in het debat.

 

16 oktober 2018

Criminele erfenis en witwassen

door mr. I. Hoek

De afgelopen jaren zijn er veel afrekeningen geweest in het criminele circuit. Geld is daarbij niet zelden een motief, aangezien met onder andere de handel in verdovende middelen veel geld is gemoeid. Wat kan, en misschien moet, de overheid doen om crimineel vermogen niet via vererving een legale status te laten verkrijgen.

mr. I. Hoek is strafrecht en fiscaal jurist. Na een aantal jaren als afpakspecialist te hebben gewerkt bij het OM is hij nu werkzaam als projectleider bij de FIOD. Tevens is hij lid van het aanjaagteam ondermijning. Een landelijk team (denktank) van diverse overheidspartners die de aanpak van ondermijning helpt versterken en versnellen.

 

10 april 2018

De Werkwijze en samenstelling van de Ondernemingskamer

door mr. Ard Wolfs

De Ondernemingskamer is een vreemde eend in de bijt van de Nederlandse rechtspraak. De kamer oordeelt over een beperkte verscheidenheid aan zaken; in feite vooral over de geschillenregeling en het recht van enquête (Titel 8 van Boek 2 BW), heeft daarbij zeer aanzienlijke bevoegdheden en de kamer is samengesteld uit rechters en ‘leken’. Ard Wolfs is raadsheer bij de Ondernemingskamer en zal ons vertellen over zijn ervaringen. Wellicht stimuleert zijn lezing u om na te denken over de vraag of het format van de Ondernemingskamer zich ook leent voor andere rechtsgebieden.

 

13 maart 2018

Integriteit

Achtergrond en betekenis

door drs. Jos Delnoij

Integriteit is als kernwaarde in de wet verankerd, zowel  voor advocaten als voor rechters. Integriteit betreft een waarde die steeds meer in de belangstelling staat. Maar wat is de betekenis in de praktijk, en wat is de achtergrond van “Integriteit”? Gaat integriteit alleen maar over zakelijke kwesties, zoals belangenverstrengeling in de advocatuur, nevenfuncties van (partners van) rechters en omgaan met vertrouwelijke stukken? Het is interessant te zien welke opvattingen over integriteit er in Nederland leven, en welke consequenties dit heeft voor het omgaan met dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Deze vragen zullen  op 13 maart centraal staan.

Drs. Jos Delnoij is filosoof. Zij werkte onder andere als docent Encyclopedie van het Recht aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is zij ruim vijftien jaar werkzaam als specialist integriteit voor diverse overheidsorganisaties; momenteel als vertrouwenspersoon bij de gemeente Den Haag, en als dilemmatrainer en adviseur integriteit voor o.a. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Zij werkt aan een proefschrift over de betekenis van redeneren voor de kwaliteit van morele oordeelsvorming in de advocatuur. Jos Delnoij publiceerde over de Socratische methode, Filosofisch consulentschap en Integriteit in organisaties.

 

20 februari 2018

Ervaringen van een terugkeerder

door mr. Floris Bakels

In november 2015 verscheen in Ars Aequi een artikel van mr. Floris Bakels over - onder meer - de uitleg van rechterlijke uitspraken, en die van de cassatierechter in het bijzonder. Een lezenswaardig en opmerkelijk artikel, dat hierbij als pdf wordt meegestuurd. Opmerkelijk, omdat rechters nu eenmaal via het vonnis plegen te communiceren en zelden zo uitvoerig ingaan op commentaar vanuit literatuur of praktijk. Na ruim 20 jaar -  eerst als advocaat-generaal en ten slotte als vice-president - werkzaam te zijn geweest bij de civiele kamer van de Hoge Raad is mr. Bakels per april 2017 als kortgedingrechter teruggekeerd naar de eerstelijns rechtspraak. Een opmerkelijke keuze van een bijzondere rechter. Over zijn ervaringen komt mr. Bakels ons op 20 februari vertellen.

 

23 januari 2018

Faillissement, Fraude en andere narigheid

door mr. Rocco Mulder

Rocco Mulder is al meer dan 30 jaar advocaat en curator bij Pot Jonker Advocaten. Hij houdt zich vooral bezig met faillissementen, van klein tot groot, van keurige ondernemers tot de grootste boeven. Een greep uit zijn gevarieerde portefeuille aan benoemingen: EnergyXS, Air Holland, Music Store, Terra Vitalis, voetbalclub HFC Haarlem, beveiligingsbedrijf Diginotar en iCentre. Daarnaast is hij betrokken bij talrijke dossiers die op enigerlei wijze behoefte hebben aan insolventierechtelijk advies en/of te maken hebben met fraude. Rocco Mulder is onder meer oud-voorzitter van INSOLAD,de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten in Nederland, lid van de Faillissementscommissie Noord-Holland en docent en examinator aan de postdoctorale opleiding insolventierecht van de Grotius Academie.

 

Lezingen en activiteiten van het Haarlems Juridisch Gezelschap

in het 69ste Verenigingsjaar 2017

 

7 november 2017

De Tabakszaak

door: mr. Bénédicte Ficq

In de Tabakszaak staat Bénédicte Ficq haar cliënte bij, longkankerpatiënte Anne Marie van Veen, die tevens het nichtje van ondergetekende is.

Ficq is een bekende Nederlandse advocate. Zij pleit veelvuldig in strafzaken en is door vakgenoten jaren achtereen verkozen tot beste vrouwelijke strafpleiter.

Ficq wil de sigarettenindustrie aanpakken vanwege het opzettelijk beschadigen van de gezondheid. Zij voert artikel 300, lid vier van het Wetboek van Strafrecht aan, waarin staat dat het opzettelijk benadelen van iemands gezondheid onder mishandeling valt. De sigaret maakt jaarlijks circa 20.000 slachtoffers in Nederland. Volgens verslavingskliniek Jellinek sterven er jaarlijks bijna 4700 mensen aan de gevolgen van alcohol en ruim twintig personen door cocaïne. Cijfers liegen niet. Ficq verbaast zich erover dat de overheid daar niets tegen doet.

 

Contact


De kosten van het lidmaatschap van het HJG zijn € 20,-- per jaar. Indien u zich als lid wilt opgeven, kunt u een e-mail met uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) sturen aan mr. E. de Groot: degroot@potjonker.nl

Door de penningmeester zal één keer per jaar een contributienota worden verzonden. U krijgt daarvan vervolgens te zijner tijd bericht.

Mevrouw mr. E. de Groot, secretaris
p/a Pot Jonker Advocaten N.V.
Postbus 280
2000 AG HAARLEM
T: 023-5530230
F: 023-5530260

E: degroot@potjonker.nl

 

 

 

 

 

http://www.gemeentewijzer.nl