De kosten van het lidmaatschap van het HJG zijn € 20,– per jaar. Indien u zich als lid wilt opgeven, kunt u via onderstaand formulier uw inschrijving bekend maken.

    Door de penningmeester zal één keer per jaar een contributienota worden verzonden. U krijgt daarvan vervolgens te zijner tijd bericht.