2021

Rechtsstaatprojecten in Oost-Europa – Het perspectief van de reclassering

Raymond Swennenhuis zal tijdens deze lezing iets vertellen over deze ontwikkelingen en over hoe de alternatieven voor de vrijheidsstraf zich hebben ontwikkeld de afgelopen jaren

Opmerkingen over rechter en politiek

De titel verwijst naar de omschrijving die J.Th.J. van den Berg, oud-fractievoorzitter van de PvdA, eens gaf van de Eerste Kamer. Wij betwijfelen of die

‘Internationale drugshandel bezien vanuit financieel perspectief’

De lezing zal gaan over de ‘Internationale drugshandel bezien vanuit financieel perspectief’. Een aantal jaar geleden is onder leiding van Officier van Justitie Marina Beun

2020

‘De Amsterdamse woningmarkt: de regels van de Huisvestingsverordening ‘wat mag en wat

De lezing ‘De Amsterdamse woningmarkt: de regels van de Huisvestingsverordening ‘wat mag en wat mag niet’?’ zal worden verzorgd door Lotte Schamp en Stefan Wirken.

Retorica en het recht

Retorica en het recht zijn nauw met elkaar verbonden, al sinds Romeinse tijden. En nog steeds. In de bundel ‘De handen van Cicero’ schrijft mr.

Algoritmes in de rechtspraak

Zonder er al te veel van te merken hebben we in ons dagelijks leven steeds meer te maken met algoritmes. Ze worden toegepast in uiteenlopende

2019

HJG 70 jaar! Uitnodiging lustrumviering 12 november

In november 2019 bestaat het Haarlems Juridisch Gezelschap 70 jaar. In verband met dit lustrum organiseren wij op 12 november 2019 in samenwerking met Gilde

EULEX-missie Kosovo

Roland Bruin is sinds 1994 rechter in Haarlem. Hij heeft 2 jaar gewerkt voor de EULEX-missie in Kosovo, waar hij lokale rechters onder andere heeft

Strafrecht in de EU

De executie van vrijheidsbeperkende sancties en het toezicht op schorsingsvoorwaarden tijdens voorarrest kunnen binnen de EU eenvoudig worden overgedragen aan een andere lidstaat. De EU

Amsterdamse erfpacht: een lust of een last?

Aankomende lezing zal mr. Rijpert u meenemen naar de eeuwenoude stad op palen, Amsterdam, waar de grond van 80% is uitgegeven in erfpacht. Wat betekent

Rondleiding Provinciehuis NH

Met de Provinciale Statenverkiezingen vers in ons geheugen, hebben wij voor u op dinsdag 9 april 2019 – anders dan een lezing – een rondleiding

Begrijpelijke taal

Kent u het verhaal van de spitsstrook bij Hoevelaken? Die jarenlang voor niets dicht bleef omdat het Ministerie een uitspraak van de Raad van State

2018

Eerste Kamer, een voor dames toegankelijke herensociëteit

De titel verwijst naar de omschrijving die J.Th.J. van den Berg, oud-fractievoorzitter van de PvdA, eens gaf van de Eerste Kamer. Wij betwijfelen of die

Criminele erfenis en witwassen

Mr. I. Hoek is strafrecht en fiscaal jurist. Na een aantal jaren als afpakspecialist te hebben gewerkt bij het OM is hij nu werkzaam als

De Werkwijze en samenstelling van de Ondernemingskamer

Ard Wolfs is raadsheer bij de Ondernemingskamer en zal ons vertellen over zijn ervaringen. Wellicht stimuleert zijn lezing u om na te denken over de

Integriteit; achtergrond en betekenis

Drs. Jos Delnoij is filosoof. Zij werkte onder andere als docent Encyclopedie van het Recht aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is zij ruim vijftien

Ervaringen van een terugkeerder

In november 2015 verscheen in Ars Aequi een artikel van mr. Floris Bakels over – onder meer – de uitleg van rechterlijke uitspraken, en die

Faillissement, Fraude en andere narigheid

Rocco Mulder is al meer dan 30 jaar advocaat en curator bij Pot Jonker Advocaten. Hij houdt zich vooral bezig met faillissementen, van klein tot

2017

De Tabakszaak

In de Tabakszaak staat Bénédicte Ficq haar cliënte bij, longkankerpatiënte Anne Marie van Veen, die tevens het nichtje van ondergetekende is.

De botsing van Big Data met de

Big Data is hot. Big Data laat namelijk zien dat bij de analyse van grote hoeveelheden gegevens allerlei interessante verbanden kunnen worden gelegd en conclusies

Ethisch hacken

Tegenover de cybercriminelen staan de zogenaamde ‘ethisch hackers’: personen die voorkomen dat overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren worden gehackt. Dit doen zij door de kwetsbaarheden in

Bijblijven; over digitalisering, flexibilisering en andere trends

Christ’l Dullaert studeerde rechten en filosofie, was advocaat en bedrijfsjurist en woonde een aantal jaar in New York waar ze samenwerkte met de Harvard Law

Radicalisering en Terrorisme

Marry Oudendijk is Sr. Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Noord-Holland. Zij is gespecialiseerd in Contraterrorisme (CTER), betrokken bij het Internationaal Rechtshulp Centrum

2016

Bitcoins

door Maarten van Barneveld en Marco Corradin, beiden cybercrime specialist bij de FIOD. Cryptografische valuta’s zijn al bijna een decennium aanwezig in onze samenleving. De

Lesbisch ouderschap, donorschap en roze co-ouderschap

Notaris Liesbeth Verhagen is sinds 1998 gespecialiseerd in lesbisch ouderschap, donorschap en roze co-ouderschap. Op dat gebied is er veel veranderd de laatste jaren. Zo

De klimaatzaak

door mr. Koos van den Berg, advocaat van stichting Urgenda. Op 24 juni 2015 heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen waarover nog steeds

Vluchtelingen in Nederland. Hoe wordt er beoordeeld?

door Laurens Mol en Joost Bekink van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Berichten over en beelden van gammele bootjes met duizenden vluchtelingen naar en in

Wettelijke Schuldsanering

Marc is advocaat bij het Advocatenkantoor Bezuidenhout te Den Haag en zal over dit onderwerp spreken. Marc is tevens secretaris geweest bij de rechtbank Rotterdam,

Mensenhandel. Een modern delict?

door mr. Erik Visser, senior officier van justitie bij het parket Noord-Holland. De laatste tijd wordt (inter)nationaal veel aandacht gevraagd voor de bestrijding van mensenhandel.

2015

Grensverleggend reclasseren – Reclassering Nederland in internationaal

Marco Brok en Raymond Swennenhuis werken bij Bureau Buitenland van Reclassering Nederland. Marco Brok is beleidsmedewerker en was voorheen reclasseringswerker bij de Jellinek verslavingsreclassering en

Vluchtingen in Nederland. Waar liggen de grenzen?

door mr. Enneke de Vries en mr. Lot Westermann. Berichten over en beelden van gammele bootjes, duizenden verdronken vluchtelingen en vele tienduizenden op de vlucht

De Wet Bibob

Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest bij de politie, maakt Nico van Geldorp nu al weer ruim 11 jaar deel uit van het Landelijk

Voordat ik het vergeet

Spreker is mr. Erwin Kienhuis, notaris bij Demenint Kienhuis notariaat. De lezing met als titel ‘voordat ik het vergeet’ gaat over het levenstestament.

Een huwelijk vol spanning, trouw en intieme

Spreker is mr. Erik van Goor, Corporate Legal Counsel van KLM, over de samenwerking tussen KLM en Schiphol, die wordt omschreven als “een huwelijk vol

Wet Werk en Zekerheid

Spreker is mr. Emke Vreugdenhil over de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Zij zal ons bijpraten over de Wet Werk en Zekerheid en dan met name

2014

Contracten in de bouw

Spreker is mr. Leonie Dutmer over ‘Contracten in de bouw’. Zij is advocaat bij Pot Jonker advocaten met als specialisatie vastgoedrecht/ bouwrecht te Haarlem, alsmede

Humanitair oorlogsrecht

Sprekers zijn Stephanie – Christine Eger en Marc van Gool over het ‘Humanitair oorlogsrecht’. Sprekers zijn aangesloten bij het Humanitair Oorlogsrecht Netwerk van het Rode

Mediation naast het strafrecht

Sprekers zijn Monique Panhorst en Marga Schreuder over ‘Mediation naast het strafrecht’. Mediation is een vorm van bemiddeling tussen verdachte en slachtoffer.

De algemene praktijk van de deurwaarder

Spreker is de heer M.O. de Boer over ‘De algemene praktijk van de deurwaarder’.

Vermissingen

Bianca Lootsma heeft voor haar studie HBO-rechten een scriptie geschreven met de titel “Vermissingen, opsporingsmethoden ‘out of the box’ van het vertrouwde Wetboek van Strafvordering”.

Aansturing van grote fraudeonderzoeken

Spreker is mr. Robert Hein Broekhuijsen over “Aansturing van grote fraudeonderzoeken”.

2013

Basistheorie ID documenten en veiligheidskenmerken

Spreker is de heer Jan van Westenburger. Over “Basistheorie ID documenten en veiligheidskenmerken” Valse en vervalste ID documenten” Praktijkvoorbeelden” “Profiling”.

Schiphol(zaken)

Spreker is mr. A.C. Bijlsma. De heer Bijlsma is Officier van Justitie, teamleider Schiphol en auteur van het boek ‘Praktijkboek slachtofferzorg’.

De Hoge Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog

Spreker is mevrouw mr. G.G. Van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, tot 2006 vice-president van de Hoge Raad over ‘de Hoge Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog’, naar

DNA-onderzoek

Spreker is drs. A.J. Meulenbroek over “DNA-onderzoek; van toen (de geschiedenis) tot de huidige stand van de techniek nu, waaronder het verwantschapsonderzoek (bekend van de

Internationale beloningsregelgeving in de praktijk

Spreker is mevrouw H. Roseboom over de internationale beloningsregelgeving in de praktijk bij de ING Bank.

Europees Justitieel Netwerk en Eurojust

Spreker is mr. J. Kuitert (oud-lid van ons Gezelschap) over “Europees Justitieel Netwerk en Eurojust”. Eurojust is in 2002 opgericht.

2012

Wraking

Spreker is mr. W.J. van Andel over wraking

Rondleiding ‘De Koepel’

Rondleiding in het Huis van Bewaring “De Koepel” aan de Harmenjansweg 4 te Haarlem.

Buitendag

Buitendag in het 63e verenigingsjaar van het Haarlems Juridisch Gezelschap; rondleiding in het Frans Hals Museum.

De (gewijzigde) rol van het slachtoffer in

Spreker is de heer mr. A.C. Bijlsma; over “de (gewijzigde) rol van het slachtoffer in het strafproces”. De heer Bijlsma is Officier van Justitie, teamleider

Gewijzigde successiewet

Spreker is mr. dr. M.J. (Mascha) Hoogeveen (verbonden als docent aan de Universiteit van Tilburg en werkzaam als lid van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding bij de

Passagiersrechten

Spreker is Pieter Huizing (bestuursrechtadvocaat bij Allen & Overy te Amsterdam) over passagiersrechten. Aan bod zal komen de compensatie bij vertraging en het zeer controversiële

2011

Rechtsbescherming in het onderwijs

Spreker is mr. Rob Wiebosch over Rechtsbescherming in het onderwijs. Rob Wiebosch is partner bij Pot Jonker Advocaten en is gespecialiseerd in het onderwijs- en

Defiscalisering van alimentatie

Spreker is Annemarieke Roelvink-Verhoeff (rechter in Haarlem en Den Haag en docent bij SSR en Kluwer) over de gevolgen van defiscalisering van alimentatie.

Buitendag

Buitendag in het 63e verenigingsjaar van het Haarlems Juridisch Gezelschap; rondleiding in het Teylers Museum.

Douane en de praktijk

Spreker is mr. Martin Onderwater (officier van justitie bij het Arrondissementsparket Haarlem), over de opsporings- en controletaken van de douane. Titel van de lezing luidt:

Carrièrekeuzes van een jurist

Spreker is de heer Harinck, over werving en selectie van juristen. Titel van de lezing luidt: Carrièrekeuzes van een jurist. De heer Harinck is managing

Flex B.V. Van wetgeversrecht naar rechtersrecht

Spreker is de heer Van Olffen, over de Flex B.V. Titel van de lezing luidt: Flex B.V. Van wetgeversrecht naar rechtersrecht? De heer Van Olffen

Implementatie van anti-witwaswetgeving

Spreker is de heer Piet Stut, over de implementatie van anti-witwaswetgeving in de bedrijfsvoering bij Holland Casino.

2010

Een ouderschapsplan maken

Spreker mr. Pieter Vermeulen, over de invulling van de zorg van ouders na (echt)scheiding bij kleine kinderen.

Constructiebestrijding bij de belastingdienst

Spreker is mr. Mascha Hoogeveen. Zij is als docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg en daarnaast werkzaam als lid van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding bij

De Crisis- en Herstelwet

Spreker is mr. Liesbeth Berkouwer, “de Crisis- en Herstelwet”. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht.

De gevolgen van de verhoging van de

Spreker is mr. Esther de Rooij, over de gevolgen van de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter (van een maximumbedrag van € 5.000 naar

Ontslag in faillissement

Spreker is mr. M.P.P.M. van Vonderen, over “ontslag in faillissement”. De spreker is insolventiespecialist en werkzaam, dan wel werkzaam geweest als advocaat en rechter(-commissaris).