2023

Verslag ALV en notulen jaarvergadering

Op 29 november jl. vond onze ALV plaats (met voorafgaand een interessante lezen van Wiebe Hommes). Bijgaand vindt u de notulen. Het belangrijkste punt op

Buitendag Tata Steel en algemene ledenvergadering

Dit brengt ons gelijk op het volgende namelijk de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 november in de Vishal. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat

Recht en Politiek | 29 november

De lezing van 22 september van Wiebe Hommes is verplaatst naar 29 verplaatst naar woensdag 29 november 2023 (aanvankelijk woensdag 22 november). Locatie is de Vishal

GECANCELD: Ethiek van manipulatie en oneerlijke handelspraktijken | 12 september

In deze lezing zal dr. Marijn Sax eerst laten zien hoe normatieve theorieën van manipulatie, autonomie, kwetsbaarheid en vertrouwen kunnen helpen bij het ethisch evaluaren

GECANCELD VANWEGE STORM: Uitnodiging Buitendag Tata Steel 2 november 2023

Het bedrijf dat we gekozen hebben is Tata Steel in IJmuiden. Het lijkt ons voor juristen die wonen en/of werken in de regio van Tata

Uitnodiging lezing HJG 22 mei 2023 om 18:00 uur

Nadat we medio februari op een goede manier zijn bijgepraat over de uitwerking van het Europees (straf)recht op ons nationale rechtssysteem, hebben we in de

Uitnodiging lezing HJG 14 februari 2023 om 18:00 uur

Tijdens de lezing zal Jannemieke ons meenemen in de wereld van het Europees recht en over hoe Europees recht haar doorwerking heeft in ons Nederlandse

2022

Melvinvk, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Terugblik buitendag

Namens het bestuur van het HJG hierbij een terugblik op de, in onze ogen, zeer geslaagde buitendag van 15 november jl. in de Koepel te

wachtlijst buitendag + vervallen lezing 25 oktober

Graag brengen wij u op de hoogte van de volgende twee punten:  Ten eerste moeten wij helaas melden dat de lezing van aanstaande dinsdag (25

Uitnodiging lezing HJG 13 september a.s. in de Vishal / ‘Mediation’

De lezing zal gaan over mediation en wordt verzorgd door Ramon Frankfort en Annemieke de Man. Daarbij zullen zij onder meer ingaan op de uitgangspunten

Save the date: lezingen op 13 september en 25 oktober en buitendag

Na een lange periode waarin we elkaar niet fysiek hebben kunnen ontmoeten is dit nu gelukkig wel weer mogelijk. Wij zijn dan ook zeer verheugd

Uitnodiging lezing HJG 14 juni a.s. in de Vishal / ‘Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond

Na een lange periode waarin we elkaar niet fysiek hebben kunnen ontmoeten is dit nu gelukkig wel weer mogelijk. Wij zijn dan ook zeer verheugd

Archive photo created by kjpargeter

Uitnodiging lezing HJG 29 maart a.s. in de Vishal / ‘De notariële

Na een lange periode waarin we elkaar niet fysiek hebben kunnen ontmoeten is dit nu gelukkig wel weer mogelijk. Wij zijn dan ook zeer verheugd