Aansturing van grote fraudeonderzoeken

Spreker is mr. Robert Hein Broekhuijsen over “Aansturing van grote fraudeonderzoeken”.

Contracten in de bouw

Spreker is mr. Leonie Dutmer over ‘Contracten in de bouw’. Zij is advocaat bij Pot Jonker advocaten met als specialisatie vastgoedrecht/ bouwrecht te Haarlem, alsmede...

De algemene praktijk van de deurwaarder

Spreker is de heer M.O. de Boer over ‘De algemene praktijk van de deurwaarder’.

Humanitair oorlogsrecht

Sprekers zijn Stephanie – Christine Eger en Marc van Gool over het ‘Humanitair oorlogsrecht’. Sprekers zijn aangesloten bij het Humanitair Oorlogsrecht Netwerk van het Rode...

Mediation naast het strafrecht

Sprekers zijn Monique Panhorst en Marga Schreuder over ‘Mediation naast het strafrecht’. Mediation is een vorm van bemiddeling tussen verdachte en slachtoffer.

Vermissingen

Bianca Lootsma heeft voor haar studie HBO-rechten een scriptie geschreven met de titel “Vermissingen, opsporingsmethoden ‘out of the box’ van het vertrouwde Wetboek van Strafvordering”.