Buitendag

Buitendag in het 63e verenigingsjaar van het Haarlems Juridisch Gezelschap; rondleiding in het Frans Hals Museum.

De (gewijzigde) rol van het slachtoffer in

Spreker is de heer mr. A.C. Bijlsma; over “de (gewijzigde) rol van het slachtoffer in het strafproces”. De heer Bijlsma is Officier van Justitie, teamleider...

Gewijzigde successiewet

Spreker is mr. dr. M.J. (Mascha) Hoogeveen (verbonden als docent aan de Universiteit van Tilburg en werkzaam als lid van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding bij de...

Passagiersrechten

Spreker is Pieter Huizing (bestuursrechtadvocaat bij Allen & Overy te Amsterdam) over passagiersrechten. Aan bod zal komen de compensatie bij vertraging en het zeer controversiële...

Rondleiding ‘De Koepel’

Rondleiding in het Huis van Bewaring “De Koepel” aan de Harmenjansweg 4 te Haarlem.

Wraking

Spreker is mr. W.J. van Andel over wraking