Oproep nieuwe bestuursleden

Als bestuur zetten we ons in om interessante lezingen te verzorgen in de Vishal. Het doel is dat de leden vijf maal per jaar samen...

Verslag ALV en notulen jaarvergadering

Op 29 november jl. vond onze ALV plaats (met voorafgaand een interessante lezen van Wiebe Hommes). Bijgaand vindt u de notulen. Het belangrijkste punt op...