Melvinvk, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Terugblik buitendag

Namens het bestuur van het HJG hierbij een terugblik op de, in onze ogen, zeer geslaagde buitendag van 15 november jl. in de Koepel te...

Uitnodiging lezing HJG 14 februari 2023 om

Tijdens de lezing zal Jannemieke ons meenemen in de wereld van het Europees recht en over hoe Europees recht haar doorwerking heeft in ons Nederlandse...