Buitendag Tata Steel en algemene ledenvergadering

Dit brengt ons gelijk op het volgende namelijk de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 november in de Vishal. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat...

Oproep nieuwe bestuursleden

Als bestuur zetten we ons in om interessante lezingen te verzorgen in de Vishal. Het doel is dat de leden vijf maal per jaar samen...

Recht en Politiek | 29 november

De lezing van 22 september van Wiebe Hommes is verplaatst naar 29 verplaatst naar woensdag 29 november 2023 (aanvankelijk woensdag 22 november). Locatie is de Vishal...