Criminele erfenis en witwassen

Mr. I. Hoek is strafrecht en fiscaal jurist. Na een aantal jaren als afpakspecialist te hebben gewerkt bij het OM is hij nu werkzaam als...

De Werkwijze en samenstelling van de Ondernemingskamer

Ard Wolfs is raadsheer bij de Ondernemingskamer en zal ons vertellen over zijn ervaringen. Wellicht stimuleert zijn lezing u om na te denken over de...

Eerste Kamer, een voor dames toegankelijke herensociëteit

De titel verwijst naar de omschrijving die J.Th.J. van den Berg, oud-fractievoorzitter van de PvdA, eens gaf van de Eerste Kamer. Wij betwijfelen of die...

Ervaringen van een terugkeerder

In november 2015 verscheen in Ars Aequi een artikel van mr. Floris Bakels over – onder meer – de uitleg van rechterlijke uitspraken, en die...

Faillissement, Fraude en andere narigheid

Rocco Mulder is al meer dan 30 jaar advocaat en curator bij Pot Jonker Advocaten. Hij houdt zich vooral bezig met faillissementen, van klein tot...

Integriteit; achtergrond en betekenis

Drs. Jos Delnoij is filosoof. Zij werkte onder andere als docent Encyclopedie van het Recht aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is zij ruim vijftien...