Bijblijven; over digitalisering, flexibilisering en andere trends

Christ’l Dullaert studeerde rechten en filosofie, was advocaat en bedrijfsjurist en woonde een aantal jaar in New York waar ze samenwerkte met de Harvard Law...

De botsing van Big Data met de

Big Data is hot. Big Data laat namelijk zien dat bij de analyse van grote hoeveelheden gegevens allerlei interessante verbanden kunnen worden gelegd en conclusies...

De Tabakszaak

In de Tabakszaak staat Bénédicte Ficq haar cliënte bij, longkankerpatiënte Anne Marie van Veen, die tevens het nichtje van ondergetekende is.

Ethisch hacken

Tegenover de cybercriminelen staan de zogenaamde ‘ethisch hackers’: personen die voorkomen dat overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren worden gehackt. Dit doen zij door de kwetsbaarheden in...

Radicalisering en Terrorisme

Marry Oudendijk is Sr. Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Noord-Holland. Zij is gespecialiseerd in Contraterrorisme (CTER), betrokken bij het Internationaal Rechtshulp Centrum...