Buitendag Tata Steel en algemene ledenvergadering

Dit brengt ons gelijk op het volgende namelijk de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 november in de Vishal. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat...

GECANCELD VANWEGE STORM: Uitnodiging Buitendag Tata Steel

Het bedrijf dat we gekozen hebben is Tata Steel in IJmuiden. Het lijkt ons voor juristen die wonen en/of werken in de regio van Tata...

GECANCELD: Ethiek van manipulatie en oneerlijke handelspraktijken

In deze lezing zal dr. Marijn Sax eerst laten zien hoe normatieve theorieën van manipulatie, autonomie, kwetsbaarheid en vertrouwen kunnen helpen bij het ethisch evaluaren...

Recht en Politiek | 29 november

De lezing van 22 september van Wiebe Hommes is verplaatst naar 29 verplaatst naar woensdag 29 november 2023 (aanvankelijk woensdag 22 november). Locatie is de Vishal...

Uitnodiging lezing HJG 14 februari 2023 om

Tijdens de lezing zal Jannemieke ons meenemen in de wereld van het Europees recht en over hoe Europees recht haar doorwerking heeft in ons Nederlandse...

Uitnodiging lezing HJG 22 mei 2023 om

Nadat we medio februari op een goede manier zijn bijgepraat over de uitwerking van het Europees (straf)recht op ons nationale rechtssysteem, hebben we in de...

Verslag ALV en notulen jaarvergadering

Op 29 november jl. vond onze ALV plaats (met voorafgaand een interessante lezen van Wiebe Hommes). Bijgaand vindt u de notulen. Het belangrijkste punt op...