Buitendag Tata Steel en algemene ledenvergadering

Dit brengt ons gelijk op het volgende namelijk de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 november in de Vishal. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat...

Haarlems Juridisch Gezelschap

De Vereniging Haarlems Juridisch Gezelschap (‘HJG’) is opgericht door enkele Haarlemse juristen op 9 november 1949. Het doel van de vereniging is het bevorderen van...

Oproep nieuwe bestuursleden

Als bestuur zetten we ons in om interessante lezingen te verzorgen in de Vishal. Het doel is dat de leden vijf maal per jaar samen...

Verslag ALV en notulen jaarvergadering

Op 29 november jl. vond onze ALV plaats (met voorafgaand een interessante lezen van Wiebe Hommes). Bijgaand vindt u de notulen. Het belangrijkste punt op...