Uitnodiging lezing HJG 29 maart a.s. in de Vishal / ‘De notariële onderzoeksplicht op grond van de Wwft; de wet en de praktijk’