Welkom op de website van het Haarlems Juridisch Gezelschap

De Vereniging Haarlems Juridisch Gezelschap (‘HJG’) is opgericht door enkele Haarlemse juristen op 9 november 1949. Het doel van de vereniging is het bevorderen van geregeld contact tussen zijn leden -advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, rechters en officieren van justitie- en het scheppen van gelegenheid tot (juridische) discussie.

Het HJG organiseert daartoe (bijna) elke maand voor haar leden diverse lezingen met interessante sprekers. Verderop op deze site van het HJG vindt u een overzicht van alle lezingen vanaf 2010.

Lezingen van het HJG worden gehouden in de Vishal op de Grote Markt te Haarlem. Voorheen werden de lezingen gehouden in één van de Regentenkamers van de Janszalen gevestigd aan de Jansstraat 36 te Haarlem (foto).

Eerste Kamer, een voor dames toegankelijke herensociëteit

De titel verwijst naar de omschrijving die J.Th.J. van den Berg, oud-fractievoorzitter van de PvdA, eens gaf van de Eerste Kamer. Wij betwijfelen of die

Criminele erfenis en witwassen

Mr. I. Hoek is strafrecht en fiscaal jurist. Na een aantal jaren als afpakspecialist te hebben gewerkt bij het OM is hij nu werkzaam als

De Werkwijze en samenstelling van de Ondernemingskamer

Ard Wolfs is raadsheer bij de Ondernemingskamer en zal ons vertellen over zijn ervaringen. Wellicht stimuleert zijn lezing u om na te denken over de

Integriteit; achtergrond en betekenis

Drs. Jos Delnoij is filosoof. Zij werkte onder andere als docent Encyclopedie van het Recht aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels is zij ruim vijftien