Verslag ALV en notulen jaarvergadering

Op 29 november jl. vond onze ALV plaats (met voorafgaand...

Buitendag Tata Steel en algemene ledenvergadering

Dit brengt ons gelijk op het volgende namelijk de Algemene...

Lidmaatschap

Meld je nu aan! De kosten van het lidmaatschap van...

Recht en Politiek | 29 november

De lezing van 22 september van Wiebe Hommes is verplaatst...

GECANCELD: Ethiek van manipulatie en oneerlijke handelspraktijken

In deze lezing zal dr. Marijn Sax eerst laten zien...

Oproep nieuwe bestuursleden

Als bestuur zetten we ons in om interessante lezingen te...

GECANCELD VANWEGE STORM: Uitnodiging Buitendag Tata Steel

Het bedrijf dat we gekozen hebben is Tata Steel in...

Uitnodiging lezing HJG 22 mei 2023 om

Nadat we medio februari op een goede manier zijn bijgepraat...

Uitnodiging lezing HJG 14 februari 2023 om

Tijdens de lezing zal Jannemieke ons meenemen in de wereld...

Melvinvk, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Terugblik buitendag

Namens het bestuur van het HJG hierbij een terugblik op...