Join Up with Me

Buitendag Tata Steel en algemene ledenvergadering

Dit brengt ons gelijk op het volgende namelijk de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 november in de Vishal. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat

Recht en Politiek | 29 november

De lezing van 22 september van Wiebe Hommes is verplaatst naar 29 verplaatst naar woensdag 29 november 2023 (aanvankelijk woensdag 22 november). Locatie is de Vishal

GECANCELD: Ethiek van manipulatie en oneerlijke handelspraktijken

In deze lezing zal dr. Marijn Sax eerst laten zien hoe normatieve theorieën van manipulatie, autonomie, kwetsbaarheid en vertrouwen kunnen helpen bij het ethisch evaluaren